บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด

ชั้น 14 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ 888
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 02-513-9892 ต่อ 122-128
E-mail : marketing@m-focus.co.th

M-Focus ที่ปรึกษา จัดจำหน่าย implement ERP Software และระบบการวางแผนทางธุรกิจต่างๆ เช่น Intuitive ERP, Tableau, Arena, Simio, Forecast Pro
เลขที่ 888 อาคาร ไอ ทาวเวอร์ ชั้น14 ถนนวิภาวดี-รังสิต
P.O. Box: 10900
จตุจักร/ Chatuchak
กรุงเทพมหานคร/ Bangkok
10900
Thailand