บรรยากาศงานสัมมนาในหัวข้อ e-Supply Chain ในยุค Digital Economy

ร่วมกับ จัดงานสัมมนาในหัวข้อ e-Supply Chain ในยุค Digital Economy เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น. ที่ ห้องรองเมือง โรงแรม ทวินทาวเวอร์ รองเมือง กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 50 คน

MC-Hub
MC-Hub
MC-Hub
MC-Hub
MC-Hub
MC-Hub