MC-Hub (M-Focus Collaboration Hub)

ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด เพื่อเป็นศูนย์ร่วมประสานซัพพลายเชนระหว่างคู่ค้า (Enhances Supply Chain Visibility) เช่น ผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ให้บริการขนส่ง โดยให้บริการเชื่อมโยงธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B e-Commerce) ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศ เป็นต้นว่า การส่งคำสั่งซื้อ-ขายระหว่างคู่ค้าการตอบรับคำสั่งซื้อ การต่อรองราคา การเปลี่ยนกำหนดการส่ง การส่งใบแจ้งหนี้ การได้รับสินค้า การส่งค่าพยากรณ์ (Forecast) ความต้องการสินค้า การแจ้งข้อมูลระดับสินค้าคงคลัง เป็นต้น ข้อความทางธุรกิจระหว่างคู่ค้าเหล่านี้จะช่วยให้คู่ค้ามีทัศนวิสัย (Visibility) ใน Supply Chain Management ขององค์กรและทำให้สามารถร่วมประสานงานกัน ในซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นวิถีของ Supply Chain Management ที่บริษัทชั้นนำของโลก ใช้ในการค้าขายกัน วันนี้บริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็กในเมืองไทยสามารถเข้าถึง การใช้บริการประเภทเดียวกันในราคาของคนไทยแล้ว

บริการ MC-Hub ใช้การส่งข้อความด้วยภาษา XML โดยซอฟต์แวร์ของเราถูกออกแบบ โดยใช้มาตรฐานกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้กับธุรกิจที่มีคู่ค้าอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการบริหารคู่ค้าให้ทำงานอยู่บนมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร เช่นเดียวกับบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Apple, Dell, Intel, Ford ใช้ในการบริหารซัพพลายเออร์

บริการ MC-Hub ช่วยให้คู่ค้าที่มีระบบ ERP ที่ต่างกันสามารถทำธุรกรรมกันได้ โดยส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ต และคู่ค้าสามารถเชื่อมข้อมูลให้เข้ากับระบบ ERP ได้โดยไม่ต้องมีการคีย์ข้อมูลใหม่ สำหรับลูกค้า SME ที่อาจจะไม่มีระบบ ERP ก็สามารถใช้บริการ MC-Hub ในการรับใบสั่งซื้อ (PO) และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคู่ค้าโดยผ่านระบบ MC-Hub ได้ อย่างไรก็ดีรูปแบบและข้อตกลงในการเชื่อมโยงต้องได้รับการยินยอมจากคู่ค้า ระบบ MC-Hub สามารถส่ง E-mail แจ้งเตือนให้คู่ค้าทราบว่ามีธุรกรรมเกิดขึ้นด้วย

โปรดติดต่อฝ่ายขายของ เอ็มโฟกัส หากท่านสนใจจะใช้บริการ MC-Hub และค่าใช้จ่ายการบริการจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายแรกเข้า (Onboarding Fee) และค่าใช้จ่ายรายเดือน (Monthly Fee)